Aantal inbraken in Glabbeek zijn in 2023 allerlaagste in de politiezone en aantal verkeersongevallen blijft stabiel

AANTAL INBRAKEN IN GLABBEEK ZIJN IN 2023 ALLERLAAGSTE IN DE POLITIEZONE EN AANTAL VERKEERSONGEVALLEN BLIJFT STABIEL 

De politiezone Hageland analyseerde recent de cijfers van het aantal verkeersongevallen en inbraken in 2023 waaruit blijkt dat het aantal inbraken in Glabbeek het allerlaagste zijn van alle gemeenten in de politiezone. De verkeersongevallen blijven al enkele jaren stabiel. 

Inbraken
In 2023 waren er in Glabbeek 5 inbraken en in de politiezone waren er in totaal 86 inbraken (Tielt-Winge 38 inbraken, Bekkevoort 25 inbraken, Glabbeek 15 inbraken, Geetbets 7 inbraken en Kortenaken 11 inbraken). In 2022 waren er 15 inbraken in Glabbeek, in 2021 was er uitzonderlijk amper één inbraak in onze gemeente, in 2020 waren er in onze gemeente 4 inbraken, in 2019 waren er 10 inbraken in Glabbeek, in 2018 waren er 8 inbraken, in 2017 waren er 12 inbraken, in 2016 waren er 19 inbraken en in 2015 waren er nog maar liefst 44 inbraken. 

Door de inbrakengolf in 2015 maakten we de voorbije jaren werk van een gemeentelijk actieplan tegen inbraken en merken we vandaag dat het aantal inbraken vandaag het allerlaagste is van alle gemeenten in de politiezoen. Onze alertheidscampagnes, de inbraakpremie, het afwezigheidstoezicht van de politie tijdens vakanties, infonamiddagen over inbraakpreventie, de verhoogde (anonieme) politiecontroles en vooral ons cameraschild werpen duidelijk hun vruchten af.  We blijven de inwoners oproepen om alert te blijven en natuurlijk blijven we hoog inzetten op preventie omdat deze aanpak duidelijk loont tegen rondtrekkende inbrekersbendes. Ook met de ANPR-camera’s in de dorpskernen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen en op de steenweg slagen we er duidelijk in om onze inwoners nog beter te kunnen beschermen tegen inbraken. Tegen deze zomer vervolledigen we ons cameraschild rond ons dorp door de plaatsing van twee extra ANPR-camera’s in Attenrode en Wever. Glabbeek blijft met zijn inbrakencijfer in 2023 bovendien één van de gemeenten met het minste aantal inbraken in Oost-Brabant.

Ongevallen
Uit de ongevallencijfers van 2023 blijkt dat er in de politiezone in totaal 229 ongevallen waren. Concreet waren er in Geetbets (37 ongevallen), Glabbeek (30 ongevallen), Kortenaken (27 ongevallen), Bekkevoort (41 ongevallen) en Tielt-Winge (84 ongevallen). In de politiezone is er al enkele jaren een stijging van het aantal ongevallen van 172 in 2020, naar 190 in 2021, 219 in 2022 en 229 in 2023. In Glabbeek zijn het aantal verkeersongevallen al enkele jaren tamelijk stabiel tussen de 20 en de 30 ongevallen per jaar. 
In 2023 waren er in Glabbeek 30 ongevallen (18 met stoffelijke schade en 12 met een lichamelijk letsel). Ter vergelijking: In 2022 waren er 26 ongevallen, in 2021 waren er 22 ongevallen, in 2020 waren er eveneens 22 ongevallen, in 2019 waren er 30 ongevallen, in 2018 waren er 36 ongevallen, in 2017 waren er 48 ongevallen en in 2016 waren er 37 ongevallen. Onze inspanningen voor meer verkeersveiligheid blijven overduidelijk hun vruchten afwerpen. Het niet meer toepassen van de voorrang van rechts sinds 2018 zorgt bovendien al enkele jaren dat er minder ongevallen gebeuren. En ook onze investeringen in veiligere wegen en de komst van trajectcontrole in de schoolomgevingen zorgt uiteraard voor meer verkeersveiligheid en minder ongevallen.

Gepubliceerd opdinsdag 7 mei 2024 om 10:13