Aanvraag mantelzorgpremie

De mantelzorgpremie is een vergoeding die wordt toegekend aan mantelzorgers die zorgbehoevende personen mee ondersteunen.

Deze hulp maakt het voor de mensen mogelijk om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Om de mantelzorger te bedanken kan de zorgbehoevende persoon bij het OCMW van Glabbeek een mantelzorgpremie aanvragen.

Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Om te bepalen of de premie kan toegekend worden, bekijken we de situatie van de zorgbehoevende in het vorige kalenderjaar. Zo moet hij/zij nog minstens 6 maanden in een thuissituatie in Glabbeek gewoond hebben. Daarnaast wordt er nagegaan of de zorgbehoevende vanuit de zorgkas een zorgbudget kreeg of via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) kreeg. Als dat zo was kan er een mantelzorgpremie toegekend worden.

Voor inwoners die net niet voldoen aan de voorwaarden voor het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden, voorzien we ook de mogelijkheid om hun mantelzorger een premie te geven. In bijgevoegde folder leest u welke BEL-scores of BelRAI-scores hiervoor in aanmerking komen.

Wanneer de mantelzorger niet op hetzelfde adres woont als de zorgbehoevende is de mantelzorgpremie hoger, dit omdat de mantelzorger dan meer inspanningen moet leveren om om de aanvullende zorg te bieden.

De mantelzorgpremie moet ten laatste op 30 juni 2022 bij het OCMW aangevraagd worden. U dient hiervoor een afspraak te maken via info@ocmw.glabbeek.be of 016/77 28 70.

Gepubliceerd opwoensdag 23 feb 2022 om 11:24