Administratieve hulp

Twijfel je over hoe je welbepaalde formulieren moet invullen zoals aanvragen voor personen met een handicap, een aanvraag studietoelage, een aanvraag groeipakket of documenten met betrekking op sociale voordelen zoals het sociaal telefoontarief, je belastingbrief, ...?

Wij helpen je bij het lezen, invullen en het eventueel doorverwijzen naar de bevoegde instantie.