Adreswijziging

Verhuis

Wie verhuist naar een andere gemeente, moet zich binnen de acht werkdagen bij het gemeentebestuur van die nieuwe gemeente aanbieden. De aangifte gebeurt door de referentiepersoon (het gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin.

Hetzelfde is van toepassing voor een adreswijziging binnen dezelfde gemeente.

Een niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van zijn ouders verlaat, moet bij de aangifte vergezeld worden van één van de personen die gezag over hem of haar uitoefent. Een attest van toewijzing door de jeugdrechter moet, indien mogelijk, voorgelegd worden.

Mee te brengen

 • De identiteitskaart van elk lid van het gezin dat verhuist
 • Eventueel het identiteitsbewijs van kinderen onder de 12 jaar
 • Eventueel het trouwboekje

Te verwittigen diensten en instellingen

 • Gas-, water- en elektriciteitsmaatschappij
 • Telefoonmaatschappij
 • Ziekenfonds
 • Kinderbijslagfonds
 • Vakbond
 • Banken en/of kredietinstellingen
 • Verzekeringsmaatschappij(en)
 • Postkantoor (klik hier voor meer informatie)