Algemeen directeur

Algemeen directeur

De algemeen directeur (tot 31/05/2018 was de benaming 'gemeentesecretaris') leidt en coördineert de gemeentelijke diensten.
Je kan bij haar terecht voor aanvragen en inlichtingen in verband met gemeenteraadsbeslissingen en beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.

Kristine Wauters is de algemeen directeur van Glabbeek.