Bacterievuur

Wat is het?

Bacterievuur is een plantenziekte die ook bekend staat als perenvuur. Door haar besmettelijkheid en de ernstige gevolgen voor de aangetaste plant vormt deze ziekte een groot gevaar voor de appel- en perenteelt in onze fruitgemeente. Voor het gemeentebestuur van Glabbeek is de bestrijding van bacterievuur sinds 2013 hierdoor een absolute beleidsprioriteit.

Wat kan je doen?

Voor particulieren

Omdat heel wat inwoners geen ervaring hebben met bacterievuur of niet juist weten hoe ze dit probleem moeten aanpakken werkt de gemeente vanaf nu met een EHBB-team, dit is een nieuw initiatief van Regionaal Landschap Zuid Hageland (RLZH) waar elke inwoner beroep kan op doen.

Voor bedrijven

Vooral de fruittelers in de gemeente maken kans om hierdoor getroffen te worden. Ook zij kunnen beroep doen op het EHBB-team, maar daarnaast mogen zij mits voldoende voorzorgen ter plekke verbranden. Hiervoor dient tijdig een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente.
Men dient aan volgende voorwaarden te voldoen om veilig en correct besmet hout te verbranden:

  • de stapel is 100 meter van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, stro, ... verwijderd;
  • de politie, buren en brandweer zijn op de hoogte gebracht;
  • Het gaat enkel om takken die besmet zijn met bacterievuur;
  • tijdens het verbranden van de besmette takken, dient de vergunning van de gemeente ter plaatse aanwezig te zijn.