start lindeboomwandeling

Leonard Reynaerts was tijdens de Eerste Wereldoorlog actief als vrijwilliger bij het Rode kruis en lid van de “gemeentelijke  ontgravingsdienst.” Zijn taak bestond erin om tijdens WO I samen met een aantal medewerkers de lijken van de gesneuvelde soldaten op te sporen, te ontgraven, waar mogelijk te identificeren en te begraven. Ook stond hij de familieleden bij, die op zoek waren naar gegevens

over hun dierbaren en verzorgde de overbrenging van de stoffelijke resten naar hun woonplaats. Leonard Reynaerts noteerde voor alle gesneuvelden nauwkeurig de gegevens: plaats en datum van de vindplaats, wat ze droegen op het ogenblik van de opgraving, welke

bezittingen ze bij zich droegen en welke verwondingen ze hadden opgelopen. In Bunsbeek gebeurden de opgravingen tussen 10 en 12 december 1914. Leonard Reynaerts vond veertien graven terug met dertig soldaten, gesneuveld tijdens de gevechten van 18 augustus 1914 in Bunsbeek.

Ze werden samen begraven in een “kameradengraf” in de Lindestraat. Tussen 1915 en 1916 werden de gesneuvelden terug opgegraven, opnieuw geïdentificeerd en kregen zij een definitief graf op het Belgisch militair kerkhof van Sint-Margriet-Houtem of op de begraafplaats van hun geboortedorp. Aan de hand van deze gedenkschriften kon Edmond Denruyter, voorzitter van de heemkundige kring na diepgaand onderzoek aan negenentwintig jongens een naam en een gezicht geven. Er rest nu nog één onbekende. Uit erkentelijkheid voor zijn  enorme inzet voor de gesneuvelde soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog plaatste het gemeentebestuur van Glabbeek op 28 september 2018 dit herdenkingsmonument ter ere van Leonard Reynaerts. Het kunstwerk werd ontworpen door kunstenaar Frederik Vaes uit Glabbeek en bestaat uit een sokkel met daarop een authentieke schop uit WO I met een vredesduif.

Dankzij het grondige opzoekwerk van Edmond Denruyter en het archief van Dr. Hans Jacobs ontdekten we heel wat informatie over 29 van de 30 gesneuvelden in Bunsbeek.

extra bron: https://www.heemkunde-glabbeek.be/