Herdenkingskruis

Dit gebeurde tussen 10 en 12 december 1914 op de plaats waar we ons nu bevinden, door ambulancier ontgraver Leonard Reynaerts. 

Dit graf, in de nabijheid van de dikke linde was door ijzerdraad afgesloten en is vijf stappen breed en tien stappen lang. Het kruis in ’t midden droeg de volgende melding: “Hier liggen begraven 30 Belgische soldaten, te Bunsbeek den 18 Oogst 1914, voor het Vaderland op het slagveld gevallen. Dat hunne gedachtenis in eere blijve. Dat zij in vrede rusten”

In 2013 werd door het gemeentebestuur een nieuwe vredesboom aangeplant en tijdens de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog in 2014 werd door de cultuurraad een replica van het kruis geplaatst met de originele tekst.

 Naar aanleiding van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog stelde Edmond Denruyter op 17 augustus 2014 in samenwerking met de gemeentelijke cultuurraad en de Heemkundige Kring de lindeboomwandeling samen, een begeleide erfgoed- en theaterwandeling, die het verhaal van de gebeurtenissen in Bunsbeek op 18 augustus 1914 uitbeeldde. Hierop mochten we heel wat bezoekers verwelkomen. Het project werd afgesloten in 2018 met de uitgave van een wandelgids die naast de oorlogstaferelen ook aandacht heeft voor de bezienswaardigheden op het traject.

extra bron: https://www.heemkunde-glabbeek.be/