Bekendmaking openbaar onderzoek voorlopig vastgesteld ontwerp van GRUP 'Leidingstraat Glabbeek-Halen'

Op 23 juni 2023 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat Glabbeek-Halen' voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 22/08/2023 tot en met 20/10/2023, kan iedereen het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren. Je kan het volledige plan inkijken:

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 20 oktober 2023 via de website van het Vlaamse Departement Omgeving. Reageren kan ook per brief. Overhandig je brief tegen ontvangstbewijs bij de betrokken gemeenten Glabbeek, Kortenaken, Geetbets en Halen of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Infomoment op donderdag 28 september 2023

Je bent van harte welkom op de infomarkt op donderdag 28 september tussen 14 en 19 uur in zaal "Den Hoek", Hoekstraat 33 in Kortenaken.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via het telefoonnummer 02/553.38.00 of online via de website van het Vlaamse Departement Omgeving. Tijdens het infomoment wordt het ontwerp-GRUP toegelicht en kan je vragen stellen aan de opstellers van het plan. 

Gepubliceerd opdonderdag 24 aug 2023 om 09:52