Belasting omgevingsvergunning

De gemeenteraad keurde in zitting van 19 december 2019 het belastingreglement goed in het kader van het decreet betreffende de omgevingsvergunning: