Wens je als inwoner van Glabbeek hulp voor het invullen van uw personenbelastingen?

Vrijdag 14 juni 2024 kan je een beroep doen op ambtenaren van de overheidsdienst Financiën. Tussen 9 en 12 uur en 13 en 15 uur helpen zij in op het gemeentehuis bij het invullen van je aangifte in de personenbelasting, zijnde Aanslagjaar 2024/Inkomsten 2023.

Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen: inkomstenfiches, bedragen van kadastrale inkomens, bewijzen van betalingen die recht op een aftrek geven, enzovoort.

Let op! Je moet op voorhand een afspraak maken voor je aangifte via https://outlook.office365.com/owa/calendar/ZitdagPersonenbelastingvrijdag16juni2023@glabbeek.be/bookings/

Heb je geen afspraak vastgelegd, dan word je die dag echter niet verder geholpen. Je dient er wel rekening mee te houden dat je per aangifte die je meebrengt, een afspraak moet maken (dus breng je drie aangiftes mee, maak je drie afspraken).

Gepubliceerd opmaandag 23 mei 2022 om 14:51