Wens je als inwoner van Glabbeek hulp voor het invullen van uw personenbelastingen?

Vrijdag 16 juni 2023 kan je een beroep doen op ambtenaren van de overheidsdienst Financiën. Tussen 9 en 12 uur en 13 en 15 uur helpen zij in Hangaar44 (niet in De Roos) bij het invullen van je aangifte in de personenbelasting, zijnde Aanslagjaar 2023/Inkomsten 2022.

Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen: inkomstenfiches, bedragen van kadastrale inkomens, bewijzen van betalingen die recht op een aftrek geven, enzovoort.

*UPDATE 8-06-2023: VOLZET, GEEN AFSPRAKEN MEER MOGELIJK*

Let op! Je moet op voorhand een afspraak maken voor je aangifte via https://outlook.office365.com/owa/calendar/ZitdagPersonenbelastingvrijdag16juni2023@glabbeek.be/bookings/

*UPDATE 8-06-2023: VOLZET, GEEN AFSPRAKEN MEER MOGELIJK*

Heb je geen afspraak vastgelegd, dan word je die dag echter niet verder geholpen. Je dient er wel rekening mee te houden dat je per aangifte die je meebrengt, een afspraak moet maken (dus breng je drie aangiftes mee, maak je drie afspraken).

Gepubliceerd opmaandag 23 mei 2022 om 14:51