Voorlopig rijbewijs - online aanvragen via Beldrive

Sinds 19 september 2023 kan je online je voorlopig rijbewijs M36, M18 of M12 aanvragen. Ook de omwisseling van M36 naar M18 en omgekeerd kan online aangevraagd worden. De wijziging van een begeleider kan nog niet online gebeuren.

Dit doe je via de web- en smartphoneapp 'BelDrive', ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Dankzij deze administratieve vereenvoudiging moet je dus enkel nog naar het Stadhuis om je voorlopig rijbewijs af te halen en niet meer om het aan te vragen. 

Procedure

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen?

  • een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen)
  • het attest van slagen voor het theorie-examen cat. B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld
  • het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) OF het rijschoolattest van de rijschool (6 uur bij een M12)
  • de begeleiders kunnen zich in de applicatie registreren.

Best neem je een duidelijke foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start want deze documenten zullen digitaal opgeladen moeten worden. 

Wat meebrengen bij afhalen

Je identiteitskaart en volgende documenten (indien van toepassing):

  • aanvraagformulier examencentrum (ondertekend door aanvrager en eventuele begeleider(s))
  • bekwaamheidsattest of rijschoolattest afgeleverd door de rijschool
  • vorig voorlopig rijbewijs

Alle documenten moeten origineel zijn.

Je moet het voorlopig rijbewijs persoonlijk op het gemeentehuis komen afhalen zodat we zeker zijn dat het document bij de juiste persoon terecht komt. Daarvoor is een visuele controle noodzakelijk.

Een voorlopig rijbewijs dat online aangevraagd werd, kan NIET met volmacht afgehaald worden door iemand anders. 

Kostprijs

Dit rijbewijs kost 24 euro, te betalen bij afhaling.