Zandzakjes voor weercode oranje

Zaterdag 24 juli 2021 (morgen) tussen 16.30 en 22 uur is weercode oranje van kracht voor onze regio, dit is de op één na hoogste alarmcode voor noodweer.  Bij weercode oranje kan er plaatselijk 50 tot 60mm neerslag vallen, maar een exacte hoeveelheid kan men moeilijk voorspellen, evenmin waar en op welk exact tijdstip. 

De VMM laat weten dat de meeste wachtbekkens ondertussen geledigd zijn en de waterloop de Velpe door ons dorp terug klaar is om neerslag te ontvangen. Niettemin volgen wij als gemeente de situatie uiterst opnieuw waakzaam op, want uiteraard kan er zich wateroverlast voordoen, zowel als gevolg van een grote hoeveelheid neerslag die niet kan worden verwerkt door de riolen als van overstromingen wegens stijgende waterpeilen, vooral in niet bevaarbare waterlopen. Gelet op de waterproblemen in onze gemeente de voorbije weken, nemen we nu al heel wat preventieve maatregelen en waarschuwen we onze inwoners.  

Wij hebben als gemeente een nieuwe voorraad zandzakken klaar staan en vanaf morgenmiddag 16u tot morgenavond 22u wordt onze gemeentelijke waterdienst stand-by gezet. Burgemeester Peter Reekmans en eerste schepen Kris Vanwinkelen zullen vanaf 16u in het gemeentelijk coördinatiecentrum aanwezig zijn en bij noodweer alle noodzakelijke acties op het terrein coördineren vanuit het gemeentelijk coördinatiecentrum. Indien er zware wateroverlast zou zijn in Glabbeek zal naast het noodnummer 1722 ook dadelijk het gemeentelijk noodnummer 016/772937 worden geactiveerd zodat wij centraal alle meldingen kunnen registreren, waardoor we snel onze ploegen overal ter plaatse kunnen krijgen. Mocht zich er morgen wateroverlast voordoen en je kan door overbezetting van de lijnen telefonisch de diensten moeilijk of niet bereiken, sms dan probleem + uw adres naar 0473/56 25 68 (burgemeester) en 0496/55 30 59 (eerste schepen).

Gepubliceerd opmaandag 26 jul 2021 om 16:15