Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst werd door de OCMW-raad als budgethouder aangesteld voor beslissingen in het kader van individuele hulp en bekrachtiging van beslissingen voor dringende steunverlening.

Het BCSD telt 7 leden, de voorzitter inbegrepen en vergadert elke derde maandag van de maand, tenzij anders om specifieke redenen.

Samenstelling