Boomgaardenwandeling

Op deze wandeling zul je merken dat je je in het midden van de Hagelandse fruitstreek bevindt. Ze is voor een groot deel uitgestippeld op veldwegen door boomgaarden. Dit deel van Glabbeek, met vooral de deelgemeente Kapellen, bezit procentueel de grootste oppervlakte fruitteelt. In de lente, vanaf 15 april tot 15 mei kan je volop genieten van de bloesempracht. Vermeldenswaardig is dat steeds meer fruittelers beginnen te werken op “geïntegreerde wijze”, d.w.z. dat geprobeerd wordt zo weinig mogelijk te werken met sproeistoffen en gebruik te maken van natuurlijke middelen om de schade aan het fruit te beperken. De Boomgaardenwandeling is ongeveer 9 km lang.

Voor nog meer informatie via toerisme Vlaams-Brabant: klik hier