Borstkankers bij mannen

Als je als man geconfronteerd wordt met borstkanker, dan stel je jezelf toch heel wat vragen. Waarom krijg ik als man een of ander vorm van borstkanker? Borstkanker is toch een typische vrouwenziekte, of niet soms? Wat is of wat zijn de oorzaken van deze ziekte? Waarom ik? Ga ik dit overleven, want kanker is toch een levensbedreigende ziekte? Zal ik mijn werk en/of mijn hobby’s nog verder kunnen uitoefenen? Ben ik de enige man met borstkanker? Hoe moet ik dit vertellen aan familie en vrienden? Wie kent er nog mannen met borstkanker? Bestaat er informatie over deze vrij onbekende ziekte en hoe kan ik die vinden? Zijn er artsen gespecialiseerd in borstkanker bij mannen?  Is deze ziekte erfelijk en kunnen mijn (klein)kinderen die ziekte van mij overerven? Enzovoort.

Velen denken inderdaad dat borstkanker een typische vrouwenziekte is. Dat is dus fout. Het is een ziekte die veel meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen: In België zijn er jaarlijks meer dan 10.000 vrouwen die de diagnose te horen krijgen, tegenover slechts iets meer dan 100 mannen. Maar daar staat tegenover dat de overlevingskans voor vrouwen groter is  dan voor mannen. Voor mannen bestaat er immers geen bevolkingsonderzoek (50-69 jaar), en de meeste mannen onderzoeken hun eigen borsten nooit. Ook de huisarts zal zeer zelden de borsten van een man onderzoeken. Gevolg: de diagnose wordt dikwijls te laat gesteld en dat kan fataal zijn. Want zoals voor alle kankers geldt ook bij borstkankers: de diagnose wordt best in een zeer vroeg stadium van de ziekte gesteld zodat de therapieën tijdig kunnen opstarten en de patiënt maximale overlevingskansen heeft.

In 2018 werd de vzw BorstkankerMAN opgericht door vijf patiënten, maar het aantal leden (allemaal patiënten) steeg sneller dan gedacht. De doelstellingen van onze vereniging liggen vast in de statuten. Wij willen elke mannelijk patiënt met raad  en daad bijstaan en informatie bezorgen zodat hij maximale overlevingskansen heeft. Wij willen de mannelijke borstkankerpatiënten vertegenwoordigen en verdedigen daar waar nodig. Wij willen de hele bevolking informeren over het bestaan van verschillende soorten borstkankers bij mannen, want onwetendheid kan mensenlevens kosten.

Meer info op www.borstkankerman.be

Gepubliceerd opvrijdag 6 aug 2021 om 12:42