Buitenschoolse kinderopvang

BKO 't Kloempke

Kinderclub ’t Kloempke is een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang, georganiseerd door het gemeentebestuur en erkend door Kind en Gezin voor een capaciteit van 50 plaatsen.
De BKO is geopend voor en na de schooluren, op schoolvrije dagen en vakantiedagen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Schoolopvang De Springplank

Door de overcapaciteit in de BKO, wordt er tevens schoolopvang in de gemeentelijke basisschool De Springplank georganiseerd. De schoolopvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van na de schooluren tot 17.15 uur voor de kinderen die school lopen in De Springplank. Kinderen die om 17.15 uur niet werden afgehaald, worden met de bus naar de BKO gebracht.

Open speelaanbod

In ‘t Kloempke zijn kinderen vrij in hun spelkeuze en kunnen ze experimenteren in verschillende speelhoeken onder begeleiding. Doordat kinderen kunnen kiezen uit een aanbod dat aansluit bij hun leefwereld, leidt een open speelaanbod tot meer welbevinden en betrokkenheid van alle kinderen.

Bovendien kunnen kinderen die dit willen tijdens vakantiedagen deelnemen aan 2 begeleide activiteiten per dag.

Wij werken niet met leeftijdsgroepen. Zo kunnen vriendjes van alle leeftijden en broers en zussen samen spelen.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons gerust weten.

De opvang is er in de eerste plaats voor het kind en jijzelf. Wij willen onze werking zoveel mogelijk afstemmen op uw vragen en noden. Waar nodig zoeken wij naar oplossingen, verbeterpunten of een nieuwe aanpak.

Klachten en suggesties mogen mondeling gecommuniceerd worden of schriftelijk via dit formulier dat je kan bezorgen aan de begeleiding of coördinator.