Burgemeester huldigt Heemkundige Kring Glabbeek voor 30-jarig bestaan

Op vrijdagavond 6 mei hield burgemeester Peter Reekmans een huldigingsrede tijdens de academische viering van de Heemkundige Kring Glabbeek (HKG) die haar 30-jarig bestaan viert. Na de huldiging werd ook tentoonstelling “landbouw in ons dorp doorheen de jaren” officieel geopend door het bestuur van de HKG en het gemeentebestuur.

De HKG speelt een zeer belangrijke rol in het archiveren van onze lokale geschiedenis, ik ben deze vrijwilligers dan ook uitermate dankbaar voor hun enorme bijdrage om onze lokale geschiedenis te laten verder leven bij de toekomstige generaties. Als gemeentebestuur vinden we het in stand houden van ons erfgoed zeer belangrijk. Daarom investeren we ook in alle gemeentelijke gebouwen met erfgoedwaarde en het conserveren van onze kerken. Maar daarnaast leveren we als gemeente ook heel wat inspanningen om onze inwoners ons rijk lokaal erfgoed te laten ontdekken en het te laten verder leven bij de generaties die na ons komen. De rol van de HKG en de taak gemeentelijke erfgoeddienst zijn dan ook complementair. Door een intense samenwerking realiseerden we eerder al de gemeentelijke erfgoedsite www.vensteropglabbeek.be waar de bezoekers ons dorp doorheen de eeuwen kunnen ontdekken. En volgend jaar lanceren we als gemeente samen met de HKG het boek “Glabbeek doorheen de eeuwen”. Met dit boek willen we alle inwoners bereiken zodat iedereen de geschiedenis van onze dorpen kan ontdekken. Het boek wordt bovendien ook jaarlijkse leerstof in onze lagere scholen.

Gepubliceerd opmaandag 9 mei 2022 om 09:10