Burgerlijke stand

De dienst burgelijke stand helpt de inwoners bij het officieel maken van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven: het opmaken van hun geboorte- of huwelijksakte, het afsluiten van de huwelijksceremonie, het registreren van een samenlevingscontract, maar zorgt ook voor het opmaken van adoptieakten, een akte van naamsverandering, naturalisatie- of nationaliteitskeuze... allemaal belangrijke stappen met vaak niet onbelangrijke gevolgen voor het leven van een mens.

Ook voor de minder plezierige momenten in het leven zoals de overschrijving van een echtscheidingsvonnis, het beëindigen van een wettelijke samenwoonst of een overlijden en daarbij aansluitend het verlenen van een graf-, columbarium of urnenveldconcessie op de begraafplaats kan je bij de dienst burgerlijke stand terecht. 

Deze dienst zorgt er tevens voor dat al die belangrijke wijzigingen in de burgerlijke staat, stand of hoedanigheid van een persoon via de bevolkingsdienst worden geregistreerd in het rijksregister. Deze diensten werken dan ook nauw samen.