Communicatie

Het bestuur doet heel wat inspanningen om het beleid te communiceren naar de inwoners.

 

Infoblad

Het gemeentelijk informatieblad verschijnt maandelijks (behalve in juli en augustus). Het blad bevat informatie over beleidsbeslissingen, actuele projecten, nieuwe of gewijzigde dienstverlening, activiteiten. Het magazine wordt gratis huis-aan-huis bedeeld bij alle inwoners van onze gemeente.