Cultuur

De cultuurdienst vervult de volgende opdrachten:

  • Opzetten en coördineren van culturele initiatieven in de beide gemeenten
  • Opmaak, uitvoering en evaluatie van het cultuurbeleidsplan, de jaarlijkse actieplannen en de bijhorende verantwoordingsnota’s
  • Ondersteunen van het verenigingsleven en de gemeentelijke cultuurraden
  • Bevorderen van de participatie van de bevolking
  • Signaleren van culturele vragen en knelpunten
  • Verlenen van informatie en advies met betrekking tot cultuur
  • De stem van ‘cultuur’ laten klinken binnen de beide gemeenten