Cultuurtrofee André Debecker

De Cultuurtrofee André Debecker, ook wel bekend als "het Andréke", werd in 2015 in het leven geroepen om verdienstelijke personen en verenigingen op het vlak van cultuur en erfgoed te huldigen. De Cultuurtrofee is een eerbetoon aan wijlen schepen van cultuur en dorpsgenoot André Debecker (1942-2013). De trofee beeldt een appel uit in combinatie met een boek.

Beeldhouwer Luc De Blick schreef de volgende toelichting toen hij het beeldje ontwierp:
In de geschiedenis lezen we een cultuur, in de verworvenheden van een samenleving (of wat ervan overblijft)
In een boek schrijft men zijn kennis, gedachten en fantasieën. 
Dit om cultuur uit te dragen.
Een appel (de jonagold) is een Glabbeeks product in de landbouwcultuur. Verworven kennis in teelt uitgevoerd.
De trofee is een synthese van cultuur als verworvenheid en 
cultuur als tastbaar (eetbaar) resultaat ervan.