De bouw van eerste sociale woonwijk in het Melkroosveld in Glabbeek start binnenkort

Nadat recent de omgevingsvergunning werd goedgekeurd zal op korte termijn de bouw van de eerste woonwijk de Melkroos achter het gemeentehuis in Glabbeek van start gaan. Na de verbouwing van het gemeentehuis kan de bouw van de nieuwe woonwijk de Melkroos die als nieuwe straatnaam het Melkroosveld kreeg samen met de aanleg van een nieuwe ruime parking aansluitend volgens de voorziene timing opstarten. Elke gemeente kreeg van de Vlaamse overheid namelijk een bindend sociaal objectief, het zogenaamd BSO, opgelegd. Voor Glabbeek betekent dit concreet dat wij als gemeente verplicht 51 sociale huurwoningen moeten opgestart hebben tegen uiterlijk 2025. Met de geplande sociale woonprojecten de Melkroos in Glabbeek (22 wooneenheden), het Baekveld in Bunsbeek (30 wooneenheden) en het bibliotheekproject in Kapellen (22 wooneenheden)  zal onze gemeente ruim voldoen aan het aantal verplichte sociale huurwoningen. Maar we bieden vooral een oplossing voor heel wat inwoners die vandaag al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan.

Deze sociale woonprojecten zijn absoluut noodzakelijk in een warme dorpssamenleving zoals de onze. Daarom maakten we ook een gemeentelijk toewijzingsreglement op waarbij inwoners en mensen die jarenlang in onze gemeente woonden en voldoen aan de huurvoorwaarden voorrang krijgen om een sociale woning te huren in hun eigen (geboorte)dorp. Door het aanleggen van een gemeentelijke wachtlijst hebben we ook perfect het aanbod op de vraag kunnen afstemmen. De voorbereidende dossiers vergden de voorbije jaren heel wat voorbereidingen zoals de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), verkavelingsplannen, rooilijnplannen en uiteraard het verwerven van de bouwgronden. Ik ben dan ook uitermate fier dat we binnenkort met de bouw van de eerste sociale woonwijk in het Melkroosveld van start kunnen gaan. De bouw van de woningen en de aanleg van de buitenomgeving zal 1,5 jaar duren zodat de eerste bewoners tegen begin 2025 hun intrek in de nieuwe huurwoningen zullen kunnen nemen. Samen met de bouw van deze nieuwe woonwijk achter het gemeentehuis wordt ook de volledige site vernieuwd met een nieuwe centrale parking.

Gepubliceerd opvrijdag 27 okt 2023 om 07:45