De Ruiterij

Het einde van de 16de eeuw was de periode van de Spaanse bezetting. Filips II van Spanje, zoon van Keizer Karel V, voerde eigenzinnige kerkhervormingen door, waarop in 1568 de Tachtigjarige Oorlog uitbrak en onze streek werd bezet door de Spanjaarden. Het verzet tegen de aanwezigheid van de Spaanse troepen in onze contreien werd aangevuurd door van Willem van Oranje.

Einde 1620 raakten bewoners van Glabbeek, Zuurbemde en Kapellen slaags met Spaanse ruiters die in Zuurbemde gelegerd waren, en die zich, naar verluidt, hadden misdragen.

De naam Ruiterijweg houdt waarschijnlijk verband met de belegering door Spaanse ruiters. Dit gedeelte van Zuurbemde bij de Velpe noemt men door overlevering nog altijd de Ruiterij.

meer info over de Spanjaarden in Glabbeek https://vensteropglabbeek.be/nl/node/180