Deontologische commissie

De deontologische commissie waakt erover dat de gemeenteraadsleden de deontologische code naleven.

Deze gemeenteraadscommissie bestaat uit 8 leden, de samenstelling is als volgt:

Samenstelling