Dienst Gezinszorg

Wat?

De dienst Gezinszorg (DG) verleent hulp aan personen die voor een korte of lange periode bijstand nodig hebben bij hun huishoudelijke taken en persoonlijke hygiëne.

De dienstverlening is er op gericht om mensen zo lang mogelijk verantwoord in hun eigen huis te kunnen laten wonen en kan een aanvulling zijn bij de zorg van familie, vrienden of andere professionele thuisverzorgers.

De verzorgende legt zich toe op verzorgende en huishoudelijke taken en algemene psychosociale ondersteuning en/of bijstand.

Aanvullend kan er ook schoonmaakhulp verleend worden.

Hoe kan je deze hulp bekomen?

Jij of je familie neemt contact op met het OCMW. Dit kan telefonisch, per post of per mail.
De maatschappelijk assistente zal met jou een afspraak maken om aan huis te komen. Zij zal dan nagaan welke de omvang is van de taken, en hoe vaak je hulp nodig hebt. Ze zal ook uitleg geven over de werking van de dienst en een prijs meedelen.

De hulpvrager wordt ingelicht over een aantal rechten en plichten om er voor te zorgen dat de dienstverlening veilig en vlot kan verlopen.
De helpsters zijn verzekerd bij ongevallen.

Hoeveel kost deze dienst?

Voor de prijsberekening worden de officiële barema’s voor gezinszorg gehanteerd, opgesteld door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De persoonlijke bijdrage is afhankelijk van de middelen, de lasten en de zorgbehoevendheid van de gebruiker. Je betaalt telkens na de afgelopen maand.

Wanneer kan je hulp krijgen?

De hulp wordt, in blokken van 4 uur, verleend tussen 8 en 17uur. Op heel drukke momenten of in vakantieperiodes kan het nodig zijn de hulp in blokken van 2 uur te plannen.
Bij het einde van de dagtaak onderteken je een formulier met het aantal gepresteerde uren. Op basis van dit formulier wordt de maandelijkse factuur opgemaakt.
Bij verlof of ziekte van de helpster wordt, in de mate van het mogelijke, voor vervanging gezorgd.

Indien de Sociale Dienst niet kan voldoen aan de vraag, wordt er contact genomen met een privé-dienst voor gezinszorg en word jij als hulpvrager dus doorverwezen.

Contactpersoon:

Guy-Anne Vloeberghs, 016 77 28 71, guyanne.vloeberghs@ocmw.glabbeek.be