Dierenwelzijn

Huisdierstickers

De nieuwe huisdierstickers zijn er! Door deze sticker op een zichtbare plaats op te hangen, weet de brandweer meteen hoeveel en welke dieren er aanwezig zijn. Zo kunnen alle inwoners, mens en dier, gered worden. Wil je graag een huisdiersticker?  Neem dan contact op met het nummer 016/77.29.29 voor een afspraak.

Opvang van dieren tegen betaling

Vang je regelmatig huisdieren op tegen betaling? Dan heb je hiervoor een erkenningsnummer van Dierenwelzijn Vlaanderen nodig.
 
Wanneer moet je erkend zijn als pensionhouder door Dierenwelzijn Vlaanderen?
  • Als je regelmatig honden of katten van iemand anders opvangt.
  • Als je ze onderdak en de nodige zorg geeft.
  • Als je dit gedurende een beperkte tijd doet.
  • Als je een vergoeding ontvangt voor de opvang.
Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig.
 

Zwerfkattenproject

Het gemeentebestuur startte begin 2013 een campagne om de problemen met zwerfkatten aan te pakken. De diertjes zorgen immers al vele jaren voor overlast in onze gemeente. De voorbije jaren werden al heel wat overlastproblemen opgelost, maar om een efficiƫnt zwerfkattenbeleid te kunnen voeren, wordt er blijvend ingezet op een langdurig en daadkrachtig zwerfkattenproject.

Waarom deze zwerfkattenactie?

Er zijn verschillende redenen om het zwerfkattenprobleem aan te pakken:

  • Het welzijn van de katten komt in het gedrang.
  • Bepaalde katten zorgen voor overlast, zoals geluidsoverlast bij het vechten, het verontreinigen van de omgeving (urine, feces) en het zoeken naar voedsel (in vuilnisbakken, bij hotels en restaurants).
  • Bepaalde katten vormen een sterke bedreiging voor de inheemse wilde dieren. Katten zijn immers roofdieren.
  • De katten kunnen bepaalde ziektes (bijvoorbeeld toxoplasmose) overdragen op de mens, maar ook op andere katten.

We willen er wel op wijzen dat het moet gaan om katten die niet toebehoren aan een eigenaar. Bij het vaststellen van misbruik behoudt de gemeente het recht om de factuur te verhalen op de eigenaar van het huisdier.

Wat kan u doen?

Ondervindt u overlast van zwerfkatten in uw buurt, neem dan contact op met de gemeente. Vrijwilligers vangen de zwerfkatten met een vangkooi en brengen ze naar de dierenarts. Deze zorgt ervoor dat de dieren niet langer vruchtbaar zijn. Daarna worden de dieren bij voorkeur op dezelfde plaats of, indien noodzakelijk voor de veiligheid van het dier, elders teruggezet worden, om misbruiken te voorkomen. Katten die waarbij ernstige letsels of gezondheidsproblemen worden vastgesteld, worden geƫuthanaseerd.