Dringende financiële steun

Het OCMW kan je financieel ondersteunen indien je onverwacht of gedurende een bepaalde periode in financiële nood geraakt. Het kan dan gaan om:

  • maandelijkse steun
  • dringende steun
  • eenmalige steun
  • steun voor specifieke kosten (vb. medische kosten)
  • de betaling van een deel van verblijfskosten
  • huurwaarborg
  • begrafeniskosten (enkel als er niemand voor de begrafenis zorgt)

Deze steun kan in principe worden teruggevorderd. Financiële steun vraag je aan bij de sociale dienst van het OCMW. Na een sociaal onderzoek wordt door het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je steunaanvraag kan worden ingewilligd.