Een natuurlijke Velpevallei die tegen een stootje kan

De Velpevallei, die tot het Demerbekken behoort, is bijzonder gevoelig voor de gevolgen van de klimaatverandering. Langdurige droogte en zware regenval zorgen voor schade aan woningen, landbouwgewassen en de lokale biodiversiteit. Momenteel wordt het water te snel weggevoerd, wat leidt tot overstromingen in de stroomafwaartse delen, maar ook tot droogte. Talloze projectpartners, waaronder overheden, natuurpartners, landbouwvertegenwoordigers, waterbeheerders en burgers, willen hier verandering in brengen. We verenigden ons tot een gebiedscoalitie, getrokken door Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Samen werken we aan drie stevige ambities voor de Velpevallei en haar gebruikers.

Ambitie 1: de vallei als buffer tegen droogte en wateroverlast 

Gerichte werken zorgen dat het water vooral in de bovenstroomse delen en in de zijvalleien trager wordt afgevoerd. Het water krijgt meer ruimte op plaatsen waar dat niet voor overlast zorgt. Zo kan het hier rustig in de bodem sijpelen. Daarnaast verbeteren we de waterkwaliteit en versterken we de biodiversiteit in de hele Velpevallei. 

Ambitie 2: duurzame, klimaatrobuuste landbouw 

Landbouwers zijn nauw betrokken bij de terreinacties in de Velpevallei. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de invloed van de klimaatverandering. Dat kan door de waterhuishouding op hun gronden te verbeteren door hier meer water te laten infiltreren, hun bodemkwaliteit te verbeteren en erosie te bestrijden. Dit zorgt voor meer opbrengst voor de landbouwer, maar helpt ook om de omgeving en omwonenden te beschermen tegen droogte en waterellende.

Ambitie 3: waterbeleving

De geplande acties komen iedereen ten goede, maar niet iedereen is hier mee bezig. Daarom communiceren we zoveel mogelijk over het nut van een vallei in evenwicht en klaar voor te toekomst, en stellen we de vallei waar mogelijk open voor het publiek. We willen mensen dit mooi stukje Vlaanderen doen beleven en koesteren.  

Tijd voor actie 

Met dertien concrete maatregelen zetten we als gebiedscoalitie tussen 2022 en 2025 grote stappen in de goede richting om deze ambities waar te maken. De acties kaderen binnen het programma Water+Land+Schap ‘Wet Nature deVELPment’, met financiële steun van Europa. Uiteraard reikt onze ambitie verder en zullen we ons blijven inzetten voor een leefbare, levendige Velpevallei voor iedereen. Lees meer over de specifieke acties in onze gemeente of ontdek alle acties op www.velpevallei.be!
 
 

Gepubliceerd opvrijdag 7 jun 2024 om 15:37