Eensluidend verklaren

Met een eensluidende verklaring van een kopie kan de gemeente bevestigen dat de kopie gelijk is aan het originele document.

Mee te brengen

  • Het originele document
  • De kopie(ën)

Volgende documenten komen niet in aanmerking

  • Afschriften van officiële akten (vb. geboorteakte, overlijdensakte, notarisakte ...)
  • Arresten en vonnissen
  • Vertalingen door een beëdigd vertaler
  • Identiteitskaarten

Deze dienst is gratis. Indien je zelf geen kopieën kan maken, kunnen wij dit doen voor jou: € 0,20 per blad.