Eeuwenoud kunstwerk uit de kerk van Zuurbemde geselecteerd door Vlaams kunstproject: toezichters gezocht!

"Vlaamse Meesters op hun plek" is een ambitieus project dat, gedurende vijf jaar, kunstwerken van Vlaamse meesters in hun oorspronkelijke omgeving in de kijker zet. Dit project, wil meesterwerken van o.a. Van Eyck, Bruegel en Rubens presenteren op de plekken waar ze werden gemaakt of historisch gezien een belangrijke rol speelden. Vanuit het meesterwerk wordt het verhaal van de plek en de omringende (geloofs-) gemeenschap verteld.
Dit project is een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en PARCUM (het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in Leuven). 
Dit initiatief wil interesse wekken bij binnenlandse, maar ook buitenlandse toeristen.

Gezocht!
De sacramentstoren in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde werd geselecteerd voor dit project. De selectie gebeurde omwille van de bijzondere erfgoedwaarde en de grote verhalende kracht van dit kunstwerk uit 1555 van Cornelis Floris de Vriendt. 
Om deel te kunnen nemen zou de kerk minstens een halve dag per week geopend moeten zijn voor bezoekers. Daarom is de kerkfabriek van Glabbeek op zoek naar minstens 10 personen die willen meewerken aan deze openstelling. 
Je aanwezigheid is voldoende, je hoeft de bezoekers niet te gidsen. Het is, zowel voor de buurt als voor de bredere gemeenschap, een unieke kans om bij te dragen aan het behoud van dit historische kunstwerk in een eeuwenoud kader. 
Samen kunnen we deze schat koesteren en toegankelijk maken voor toekomstige generaties!
Heb jij de mogelijkheid vanaf juni 2024 om je een 5-tal keer per jaar vrij te maken, om ‘s zondags tussen 13 en 17 uur toezicht te houden in onze kerk?

Meer info
Als je meer informatie wil of je wil aanmelden, neem dan contact met Gert Janssens via gert.janssens@kerkglabbeek.be of via telefoon, sms of WhatsApp op 0474/72.14.82.

Gepubliceerd opwoensdag 7 feb 2024 om 16:12