eID

De digitale identiteitskaart is voorzien van een chip waarmee men zich elektronisch kan identificeren en een elektronische handtekening kan plaatsen. Ze bevat naast informatie die enkel elektronisch gelezen kan worden ook een aantal gegevens die met het blote oog zichtbaar zijn.

Procedure (nieuwe) identiteitskaart

 1. Je ontvangt via de post een oproepingskaart om je aan te melden bij de dienst burgerzaken.
 2. Wanneer je je komt aanmelden, breng je een recente pasfoto en een bedrag van € 20,00 mee. Er zal bovendien gevraagd worden om het basisdocument te ondertekenen.
 3. Het basisdocument wordt opgestuurd naar de firma ZETES voor de aanmaak van jouw identiteitskaart. Na 2 à 3 weken ontvang je thuis per post een ongemerkte envelop met jouw PIN- en PUK-codes.
 4. Met deze codes kan je je melden bij onze dienst. Met behulp van de PIN- en PUK-codes wordt jouw digitale identiteitskaart onmiddellijk geactiveerd. Tegelijk kan je meteen ook de PIN-code wijzigen indien je dit wenst.
 5. Na de activering naam je je nieuwe kaart in ontvangst.
 6. Belangrijk! Gooi de PIN- en PUK-codes niet weg, deze zal u later nog nodig hebben voor wijzigingen op de chip van jouw eID of voor andere toepassingen van de kaart.

Vereisten voor de pasfoto (ICAO-norm)

 • De foto moet recent zijn (max. 6 maanden oud) en voldoen aan de vermelde afmetingen (zie foto, in mm).
 • De achtergrond van de foto moet licht, effen en egaal zijn. Een egale, witte achtergrond is aangeraden.
 • De foto moet een vooraanzicht van het gelaat weergeven. Het gezicht moet gecentreerd op de foto staan en niet zo dat bijvoorbeeld een deel van de haren wegvallen. Hoofddeksels zijn niet toegestaan. De mond moet gesloten zijn, er mogen geen tanden zichtbaar zijn.
 • Het gezicht moet voldoende worden belicht. Pas op voor weerspiegeling in brilglazen of slagschaduw over de ogen.
 • De kaartproducent aanvaardt geen zelf afgedrukte foto's.

Voor dringende gevallen bestaat er een spoedprocedure: indien de identiteitskaart besteld wordt voor 15u00, kan deze de volgende werkdag vanaf 14u00 al afgehaald worden. De prijs hiervoor bedraagt € 120,00.

Bij verlies of diefstal

In geval van verlies of diefstal van de identiteitskaart moet dit onmiddellijk gemeld worden bij de politie en de dienst burgerzaken. Om misbruik te vermijden, moeten de elektronische functies van de kaart meteen geschorst worden. Tijdens de diensturen kan je hiervoor terecht bij de politie of de dienst burgerzaken. Buiten de diensturen kan dit 24u/24 7 dagen op 7 bij Docstop: 0800/2123 2123.

Bij aangifte van verlies of diefstal dien je een pasfoto mee te brengen, de oude kaart wordt geannuleerd en ongeldig verklaard. Indien je de kaart toch nog zou terugvinden, moet deze ingeleverd worden bij de dienst burgerzaken die deze zal vernietigen.

Het tarief voor een eID bedraagt € 20,00 (normale procedure) of € 120,00 (spoedprocedure).