Eretekens

Op de gemeenteraad van 20 april 2023 werd het nieuw gemeentelijk reglement voor eretekens goedgekeurd. Tot op vandaag werden in Glabbeek net zoals in andere gemeenten enkel eretitels en eretekens toegekend aan lokale mandatarissen en gemeentelijke personeelsleden. Op initiatief van de burgemeester werden deze gouden, zilveren en bronzen gemeentelijke eretekens in het leven geroepen, waardoor ook vrijwilligers van lokale verenigingen vanaf nu in aanmerking komen voor een ereteken uit erkentelijkheid voor een jarenlange inzet. Alle verenigingen kregen intussen een afschrift van het nieuw reglement en kunnen vanaf nu bij de gemeente verdienstelijke vrijwilligers in hun vereniging voordragen die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden. Het nieuw gemeentelijk reglement voor eretekens kan op deze pagina geraadpleegd worden. 

En ook al gaat het bij eretitels of eretekens enkel om een oorkonde of medaille, toch is het vooral de symboliek erachter die belangrijk is. Dat is ook de reden waarom we een uitgebreid reglement maakten voor zowel mandatarissen, OCMW- en gemeentepersoneel, vrijwilligers in verenigingen als verdienstelijke inwoners. Met dit uniek reglement dat vandaag nog maar weinig gemeenten hebben, kunnen we vanaf nu elke verdienstelijke inwoner gepast honoreren voor zijn of haar inzet ten dienste van ons dorp.