Eretekens voor 5 gewezen mandatarissen van de gemeente Glabbeek

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Glabbeek heeft de Koning recent bij Koninklijk Besluit eretekens in de nationale orden toegekend aan 5 gewezen mandatarissen van de gemeente Glabbeek. De Gouden Palmen der Kroonorde werden verleend aan gewezen burgemeester en ere-schepen Jos Vicca, ere-schepen Jean-Louis Deracourt, ere-schepen Greet Holsbeek en ere-OCMW-voorzitter George Arnauts. Ere-OCMW-voorzitter Arthur Merckx werd benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Tijdens een feestelijke zitting van de gemeenteraad in maart zullen de eretekens worden uitgereikt. 

De Gouden Palmen van de Kroonorde zijn de hoogste onderscheiding in de nationale orden van eretekens die een schepen en gemeenteraadslid kan krijgen na minimaal 20 jaar dienst als gemeenteraadslid, waarvan minimaal 5 jaar als schepen. En naast burgemeesters worden ook gewezen OCMW-voorzitters met een staat van dienst van minimaal 15 jaar benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Tijdens een feestelijke zitting van de gemeenteraad in maart zullen we deze eretekens uitreiken aan de gehuldigde gewezen mandatarissen.

Gepubliceerd opdinsdag 14 feb 2023 om 08:33