3. Fase 1: De staat van kindvriendelijkheid

We maken een brede, kwantitatieve analyse om de Staat van Kindvriendelijkheid van onze gemeente vast te stellen:

  • op basis van een vragenlijst, diepgaande gesprekken en cijfermateriaal
  • We doen beroep op alle stads- of gemeentediensten, op kinderen en jongeren, en andere belanghebbenden.
  • de thema's beslaan de volledige leefwereld van kinderen en jongeren: welzijn, ruimte, mobiliteit, milieu, gezondheid, vrije tijd, onderwijs,...

Data-analyse

  • We gaan op zoek naar relevante, bestaande data / cijfermateriaal over de thema's.
  • We vullen deze cijfers aan met de set van kwalitatieve beleidsindicatoren om bestaande plannen, methodieken, strategie├źn en acties in kaart te brengen.

QuickScan kindvriendelijkheid

Met een vragenlijst peilen we  naar de beleving van het beleid op vlak van kindvriendelijkheid.

Focusgroepen

De gegevens die we verzamelden met de vragenlijst en uit het cijfermateriaal bespreken we op focusgroepen met minimaal drie doelgroepen:

  • gemeentediensten
  • kinderen en jongeren
  • andere belanghebbenden.

We toetsen  tendensen en resultaten en interpreteren ze.

Keuze van de prioritaire thema's

  • Het gemeentebestuur kiest welke thema's prioritair zijn op basis van de analyses.
  • Die prioritaire thema's worden verder uitgediept in het belevingsonderzoek in fase twee.

Voor elk van de thema's worden ook beleidsuitdagingen geformuleerd waar het bestuur mee aan de slag kan

je kan het volledige rapport van fase 1 hier  raadplegen