4. Fase 2: Belevingsonderzoek bij kinderen & Jongeren

In deze fase maken we een diepgaande, kwalitatieve analyse.

Met kinderen en jongeren

Zij zijn zelf expert van hun leefwereld. Zij zijn dus het best geplaatst om invulling te geven aan de prioritaire uitdagingen voor de stad of gemeente.

Vanuit hun belevingswereld

  • scherp je de analyse aan
  • formuleer je uitdagingen
  • schuif je oplossingen naar voor
  • die je uiteraard overlegt met het bestuur en de betrokken diensten.

Het belevingsonderzoek

  • gebeurt best door mensen die ervaring hebben met de doelgroep. Zet je netwerk in om de juiste mensen bij de juiste doelgroep te zetten
  • resulteert in beleidsuitdagingen en oplossingen voor de verschillende thema's, in overleg met de stad of gemeente en de betrokken diensten.

Aan de hand van deze onderzoeken werden er uitdagingen geformuleerd rond de prioritaire thema's die uit fase 1 naar voor kwamen.

Prioritair thema 1: drempels binnen het onderwijs en vrije tijd   

Hoe kan het lokale bestuur Glabbeek zorgen dat gezinnen geen financiële en andere drempels, o.a.  bereikbaarheid en beschikbaarheid, ervaren om mee hun talenten te ontplooien binnen het onderwijs  en de vrije tijd? 

Prioritair thema 2: welbevinden op school 

Hoe kan het lokale bestuur Glabbeek onderzoeken waarom kinderen en jongeren niet graag naar school gaan, zodat het lokaal bestuur samen met de scholen een strategie kan opmaken en uitvoeren om het welbevinden op school te verhogen? We maken gebruik van de expertise van scholen rond anti-pestbeleid om tot een breed gedragen beleid van alle gemeentelijke scholen tegen pesten te komen. 

Prioritair thema 3: verkeersinfrastructuur en -veiligheid  

Hoe kan lokaal bestuur Glabbeek in samenspraak met gezinnen, kinderen en jongeren verbeteringen aan de bestaande verkeersinfrastructuur aanbrengen, met aandacht voor (verkeers)veiligheid bij nieuwe (ver)bouwprojecten? Dit opdat kinderen en jongeren zich vlot zelfstandig kunnen verplaatsen binnen de gemeente, zeker binnen het speelweefsel en naar school, en zich veilig voelen in eigen buurt. 

Prioritair thema 4: communicatie rond (mentaal) welzijnsaanbod  

Hoe kan lokaal bestuur Glabbeek de communicatie rond het (mentaal) welzijnsaanbod beter afstemmen op zijn inwoners en toegankelijk maken door voldoende nabije aanspreekpunten voor klachten en vragen op te nemen in een netwerk om zo een brug te slaan naar hulpverlening?