Financiën

De financiële dienst is belast met het beheer van de gemeentefinanciën en heeft bijgevolg tot doel een optimaal financieel beleid na te streven.

Dit houdt onder meer in:

  • het boeken van alle gemeentelijke ontvangsten en uitgaven
  • de voorbereiding van de begroting, de begrotingswijziging en het financieel beleidsplan
  • de controle op de uitvoering van de begroting
  • het plaatsen van alle bestellingen die betrekking hebben op de werking van het gemeentebestuur
  • het opmaken van belastingskohieren, het verzenden van aanslagbiljetten en het opvolgen van de belastingsrollen
  • het samenstellen van leningsdossiers
  • het opmaken van de jaarrekening
  • het beleggen van de gelden

De taken van de financieel beheerder

De financieel beheerder int de ontvangsten van de gemeente en verricht de uitgaven volgens de wettelijke voorschriften, autonoom en onder persoonlijke verantwoordelijkheid.

Downloads