Geen inbraken en het laagste aantal verkeersongevallen in jaren in de eerste helft van 2021

De politiezone Hageland analyseerde recent de cijfers van het aantal verkeersongevallen en inbraken tijdens de eerste zes maanden van 2021. Daaruit blijkt dat de verkeersongevallen al enkele jaren fors in dalende lijn blijven gaan en het aantal inbraken in Glabbeek het laagste is in jaren.  

Minder ongevallen
Uit de cijfers blijkt dat er in de politiezone Hageland in totaal 73 ongevallen gebeurden. Concreet waren er in Geetbets 12 ongevallen, in Glabbeek 5 ongevallen, in Kortenaken 16 ongevallen, in Bekkevoort 12 ongevallen en in Tielt-Winge 28 ongevallen. Glabbeek is ondertussen al 2 jaar op rij de enige gemeente binnen de politiezone waar het aantal verkeersongevallen blijft dalen en ook het allerlaagste zijn. 

Geen lichamelijk letsel
In de eerste 6 maanden van 2021 waren er in Glabbeek 5 ongevallen, alle 5 met enkel stoffelijke schade en geen enkel met een lichamelijk letsel. Ter vergelijking: in dezelfde halfjaarlijkse periode waren er 6 ongevallen in 2020, 13 ongevallen in 2019, 23 ongevallen in 2018, 22 ongevallen in 2017 en 19 ongevallen in 2016.

Minste aantal ongevallen
Glabbeek is in 2021 al voor 2 jaar op rij binnen de politiezone de gemeente waar de eerste 6 maanden van het jaar het minste aantal verkeersongevallen gebeurde. Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat het aantal ongevallen in Glabbeek opnieuw daalde tot het allerlaagste peil in jaren.

Meer verkeersveiligheid
Onze inspanningen voor meer verkeersveiligheid werpen duidelijk hun vruchten af. Ook het niet meer toepassen van de ‘voorrang van rechts’-regels zorgt jaar na jaar dat er minder ongevallen gebeuren. En ook de komst van trajectcontroles in de schoolomgevingen eind 2021 zal de verkeersveiligheid nog forser doen verbeteren.

Geen enkele woninginbraak
Dit jaar was er in Glabbeek tussen januari en juni 2021 geen enkele inbraak in een woning. Ter vergelijking: in de politiezone waren er in de andere gemeenten wel nog in totaal 15 inbraken. In 2020 waren er in onze gemeente nog 3 inbraken, in 2019 en 2018 waren er 9 inbraken in Glabbeek, in 2017 waren er in Glabbeek in totaal 12 inbraken, in 2016 waren er 19 inbraken en in 2015 waren er nog maar liefst 44 inbraken. 

Gemeentelijk actieplan
Door de inbrakengolf in 2015 maakten we de voorbije jaren werk van een gemeentelijk actieplan tegen inbraken. We merken vandaag dat het aantal inbraken in onze gemeente fors daalde ten opzichte van de vorige jaren. Onze alertheidscampagnes, de inbraakpremie, het afwezigheidstoezicht van de politie tijdens vakanties, infonamiddagen over inbraakpreventie, de verhoogde (anonieme) politiecontroles en intense preventiecampagnes werpen vandaag dus duidelijk hun vruchten af!

Alertheid
Maar we blijven onze inwoners oproepen om alert te blijven. Natuurlijk blijven we als gemeentebestuur ook hoog inzetten op preventie want deze aanpak loont duidelijk tegen rondtrekkende inbrekersbendes. Eind dit jaar komen er bovendien nog cameraschilden in de dorpskernen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen. Zo beschermen we onze inwoners nog beter tegen inbraken.

Gepubliceerd opdinsdag 23 nov 2021 om 17:05