Geluidsnormen bij evenementen

Muziekactiviteiten worden ingedeeld op basis van het maximale geluidsniveau.

  • Categorie 1: maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq, 15 min.
    • Vereiste maatregelen: geen.
  • Categorie 2: maximaal geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq, 15minen ≤ 95 dB(A) LAeq, 15 min gedurende de hele activiteit wordt het geluidsvolume gemeten.
    • Vereiste maatregelen: het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. (Opmerking: wanneer er in de zaal een afgestelde begrenzer is, moet niet gemeten worden).
  • Categorie 3: maximaal geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq, 15 min en ≤ 100 dB(A) LAeq, 60 min gedurende de hele activiteit wordt het geluidsvolume gemeten en geregistreerd.
    • Vereiste maatregelen: het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient en de bezoekers. de geregistreerde volumes moeten minstens voor één maand worden bijgehouden.

De toelating door het college dient aanwezig te zijn op het evenement.

Geregistreerde gegevens dienen na het evenement aan de noodplanambtenaar en ambtenaar evenementen bezorgd te worden.