Gemeente bereikt akkoord met Natuurpunt en landbouw om natuurbeheerplan aan te passen

Op donderdagnamiddag 19 oktober 2023 ging er op het gemeentehuis van Glabbeek overleg door tussen Natuurpunt, de gemeentelijke landbouwraad, Boerenbond, landbouwschepen Kris Vanwinkelen en burgemeester Peter Reekmans waar een akkoord bereikt werd om het natuurbeheerplan aan te passen.

Natuurpunt had in haar natuurbeheerplan percelen die ze vandaag in beheer hebben met elkaar verbonden door een groot gedeelte landbouwgronden mee op te nemen in een globaal kader. Natuurpunt wil hiermee natuurdoelen halen op een oppervlakte van 77,14 hectare, maar nam hiervoor een overdreven ruime perimeter aan landbouwgronden in Glabbeek, Lubbeek, Tielt-Winge en Tienen van maar liefst 513 hectare, waarvan 259 hectare landbouwgronden die in herbevestigd agrarisch gebied liggen. Herbevestigd agrarisch gebied (HAG) zijn zones in landbouwgebruik waarvan de Vlaamse regering expliciet opnieuw besliste dat de agrarische bestemming blijft. Vandaag bereikten we tijdens het overleg met Natuurpunt en de landbouw een akkoord om het natuurbeheerplan aan te passen. De deelgebieden van Natuurpunt zullen in het aangepast natuurbeheerplan verbonden blijven. Maar door voor de 259 hectare landbouwgronden in HAG-gebieden uit het oorspronkelijk plan aanpassingen te gaan doen en ook rekening te houden met de bedrijfszetels van alle landbouwbedrijven in onze gemeente en regio kunnen we tenminste wel tot een aangepast natuurbeheerplan komen dat voor de landbouwers aanvaardbaar is. Als landbouwgemeente staken we onze nek uit voor onze landbouwers en zijn we uitermate tevreden dat we Natuurpunt hebben kunnen overtuigen hun plannen aan te passen en hierdoor een mooi evenwicht te bereiken tussen landbouw en natuur in ons dorp.

Gepubliceerd opvrijdag 20 okt 2023 om 07:52