Gemeente gaat laatste knelpunten van wateroverlast op korte termijn wegwerken

De laatste knelpunten van wateroverlast in de gemeente Glabbeek werden op vrijdag 25 juni 2021 besproken op een spoedoverleg dat burgemeester Peter Reekmans samen riep na de recente wateroverlast eind verleden week. Samen met de bodemerosiecoördinator van de provincie en Aquafin hebben we de laatste probleemgebieden en aandachtspunten grondig besproken en is er vandaag opdracht gegeven om oplossingen op korte termijn uit te werken. Voor alle problemen die met bodemerosie te maken hebben en zorgen voor modderoverlast bij zware regenval moeten de maatregelen vooral genomen worden op velden en is de medewerking van de betrokken landbouwers noodzakelijk. In twee dossiers kunnen we geen medewerking van de landbouwer in kwestie bekomen, waardoor de gemeente hier nu noodgedwongen zal overgaan tot onteigeningen. Want we kunnen niet toelaten dat straten, tuinen en kelders van de omwonenden hier bij de minste zware regenval vol modder en water komen te staan. We deden de voorbije jaren al zeer zware inspanningen om wateroverlast in Glabbeek, Bunsbeek, Kapellen en Attenrode-Wever structureel op te lossen. Nu gaan we ook op korte termijn werk maken van de laatste knelpunten in ons dorp.

Een overzicht van de knelpunten en oplossingen:

Deelgemeente Attenrode-Wever

Doelaagstraat: de problematiek van wateroverlast en modder op straat en in woningen gaat hier anagepakt worden door houthakseldammen te plaatsen op meerdere velden en door bij de heraanleg van de straat in 2022 ook voor extra buffering van water te zorgen door meerdere dwarsroosters te plaatsen over de ganse breedte van de straat.
Langstraat: de problematiek van modder op straat hier is vooral te wijten aan uitspoeling van velden met aardappelen, hier gaan we op meerdere velden houthakseldammen plaatsen.
Doemstraat: hier gaat het over modder en wateroverlast op een deel van de straat en zullen er dwarsroosters geplaatst worden over de ganse breedte van de straat.
Steenbergestraat/Varentstraat: de problematiek van modder op straat door bepaalde velden gaat ook hier aangepakt worden met houthakseldammen.
Torenstraat: de problematiek van modder op straat en wateroverlast is grotendeels te wijten aan het uitspoelen van velden met aardappelen en gaat hier aangepakt worden met de aanleg van grasstroken en houthakseldammen op verschillende velden. 
Butschovestraat: hier werd al op een perceel een houthakseldam geplaatst, die al aantoonde te werken. Maar om de modderoverlast bij regenweer hier volledig op te lossen dient er nog en extra houthakseldam geplaatst te worden op enkel bijkomend velden.

Deelgemeente Glabbeek

Rode/Kapellenstraat: de problematiek van modder op straat en in voortuinen + ondergelopen kelders gaat hier structureel aangepakt worden door een extra bufferbekken te gaan realiseren op het kruispunt. Maar tegelijk gaan de velden vanwaar de modder afkomstig is bij zware regenval grasstroken en houthakseldammen krijgen.
Rode/Attenrodestraat: de problematiek op dit kruispunt is vooral wateroverlast en dit zal structureel aangepakt worden samen met Aquafin bij de heraanleg van de Rode in 2023.
Keibergstraat: hier komt op een gedeelte modder op straat van enkele velden bij zware regenval, dit gaan we oplossen door de aanleg van grasstroken op deze velden.

Deelgemeente Kapellen

Dorpsstraat/Sint-Katarinastraat: dit probleem sleept al enige tijd aan en door de weigering van de landbouwer om een houthakseldam op zijn perceel te laten aanleggen, gaat de gemeente hier overgaan tot onteigening. 

Deelgemeente Bunsbeek

Moutsbornstraat: dit is geen knelpunt, maar een aandachtspunt omdat hier de beek naar het bufferbekken stroomt via een bocht van 90°. We gaan deze inbuizingen wijzigen zodat het water sneller zonder bocht in het bufferbekken terecht komt. 

Gepubliceerd opmaandag 28 jun 2021 om 09:20