Gemeente gaat minder dure stroom via energiedelen aanbieden aan inwoners

Glabbeek is één van de eerste Vlaamse gemeenten die binnenkort al “energieneutraal” zal zijn door nu versneld in een eerste fase 680 zonnepanelen te plaatsen op meerdere gemeentelijke gebouwen. Hierdoor zal de gemeente in staat zijn om te kunnen voorzien in haar volledige eigen energiebevoorrading voor alle gemeentelijke gebouwen en 11 nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen, wat de gemeente een besparing oplevert van maar liefst 70.000 euro per jaar. Maar de gemeente gaat in een tweede fase met “energiedelen” van zonnepanelen nog een stap verder ten bate van alle inwoners en is ook met dit initiatief alweer één van de eerste gemeenten in Vlaanderen. 

Het nieuwe Vlaams decreet voor energiedelen voorziet namelijk vanaf juli 2022 dat gemeenten aan zonnedelen kunnen gaan doen en vanaf 2023 hiervoor een “energiegemeenschap” kunnen oprichten waarin inwoners kunnen participeren. In totaal gaan we voor dit gemeentelijk energiedelenproject ruim 5.000 zonnepanelen op de daken van de loodsen en gebouwen van het toekomstig zorgpark op het gemeentelijk domein plaatsen. Al deze zonnepanelen zorgen in totaal voor een gemeentelijke productie van goedkopere groene stroom van ruim 1.100.000 kilowattuur (kWh) wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van in totaal 500 gezinnen. En dit gemeentelijk zonnepanelenproject is bovendien ook zeer milieuvriendelijk waarmee we als gemeente onze CO2 uitstoot met maar liefst 1.000.000 kg per jaar zullen laten dalen.

Energiedelen is namelijk een nieuw systeem waarmee stroom die men met zonnepanelen opwekt en zelf niet verbruikt op dat moment, kan doorverkopen aan anderen. Simpel gezegd, je doet aan zonnedelen door mensen die zelf geen zonnepanelen aan kunnen schaffen jouw stroomoverschot aan te bieden. Zo wordt de gemeente dus een soort groenestroomleverancier van minder dure elektriciteit. Pas in 2023 kunnen we als gemeente gebruik gaan maken van dit nieuw systeem van energiedeling, dat nog wat verder gaat dan louter zonnepanelen delen. Vanaf dan wordt het mogelijk om als inwoner aan te sluiten in een zogenaamde gemeentelijke energiegemeenschap. De investeringskost wordt dan gespreid onder alle deelnemers van de energiegemeenschap en de baten worden verdeeld. Het gemeentebestuur is intussen klaar met de haalbaarheidsstudie waarvoor samengewerkt wordt met het energiebedrijf Enbro. Alle inwoners worden binnenkort nog uitgenodigd op een informatievergadering. 

Gepubliceerd opwoensdag 7 sep 2022 om 08:20