Gemeente Glabbeek gaat wegdek vernieuwen van Stationsstraat (Kapellen), Kromstraat (Glabbeek) en Schaffelbergstraat (Bunsbeek)

Na de goedkeuring van de dossiers op de gemeenteraad loopt momenteel de aanbesteding voor de vernieuwing van de asfaltering in de Stationsstraat (Kapellen), de Kromstraat (Glabbeek) en de Schaffelbergstraat (Bunsbeek). In de Stationsstraat zijn er op meerdere plaatsen herstellingen noodzakelijk die samen met deze asfalteringswerken zullen gebeuren. In totaal gaat het over de vernieuwing van 14.325 m² asfaltering van wegen, dat geraamd wordt op 450.000 euro en als één pakket zal gegund worden.

Deze werken zullen nog dit jaar uitgevoerd worden en de bewoners van al deze straten worden nog tijdig geïnformeerd over de start en de timing van de werken.

Gepubliceerd opdonderdag 1 jun 2023 om 13:36