Gemeente ondersteunt sportverenigingen met 510.000 euro voor het moderniseren van hun eigen terreinen

De gemeentelijke sportraad keurde unaniem het sportinfrastructuurplan 2021-2030 goed. Hierin zit naast de aanleg van een nieuwe sportpool in de kern van Glabbeek ook financiële steun van maar liefst 510.000 euro voorzien voor de modernisering van de terreinen van de Gunningenruiters (200.000 euro) en de voetbalclubs van Glabbeek (195.000 euro) en Bunsbeek (115.000 euro).

Op het oefenterrein van de Gunningenruiters zal er een nieuw oefenterrein voor ruiters met er rond een Finse piste aangelegd worden. Voor de verlichting wordt gekozen voor een slimme energiezuinige verlichting die zowel voor de paardenpiste als de Finse piste kan gebruikt worden. Via een samenwerkingsakkoord tussen de gemeente en Gunningenruiters zullen ook individuele ruiters, woonachtig in Glabbeek, gratis gebruik kunnen maken van het oefenterrein via een reserveringstool. Er wordt gekozen voor een “eb en vloed piste” van 6.579 m² in plaats van een traditionele gedraineerde piste. In totaal krijgt de Gunningenruiters hiervoor 200.000 euro gemeentelijke ondersteuning, 125.000 euro via subsidies en 75.000 euro via een renteloze lening op 15 jaar.

De voetbalclub VZ Glabbeek wenst met een relighting en boilers hun energiekosten verder te kunnen laten dalen. En met een waterput willen zij investeren in rationeel watergebruik. Door de groei van hun jeugdspelers heeft de club dringend nood aan extra kleedkamers en hiervoor wensen zij in eigen beheer de bestaande kleedkamers asbestvrij te maken en extra kleedkamers met berging bij te bouwen. En tot slot wenst de club te investeren in een nieuwe kantine (200 m²) via een staalconstructie met sandwichpanelen. De voetbal Glabbeek krijgt hiervoor 195.000 euro gemeentelijke ondersteuning, 145.000 euro via subsidies en 50.000 euro via een renteloze lening op 15 jaar.

De voetbalclub Toekomst Bunsbeek gaat het dak van hun kantine (90 m²) asbestvrij maken, isoleren en vernieuwen. Met zonnepanelen en een relighting in een energie-zuinigere verlichting wenst de voetbalclub hun energiefactuur te doen dalen. Daarnaast zal men investeren in het nivelleren van hun voetbalplein en een waterput plaatsen om het terrein in droge periodes te kunnen bevloeien. En tot slot zal de parking, buitenomgeving en omheining van het veld en het terrein vernieuwd worden. De voetbal Bunsbeek krijgt hiervoor 115.000 euro gemeentelijke ondersteuning, 85.000 euro via subsidies en 30.000 euro via een renteloze lening op 15 jaar.

Gepubliceerd opdonderdag 11 feb 2021 om 07:59