Gemeente start campagne om tijdig permanente controles in alle schoolomgevingen aan te kondigen

De ANPR-camera’s van de cameraschilden in de kernen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen werken intussen al ruim een jaar, maar vanaf woensdag 16 augustus zullen net voor de start van het nieuwe schooljaar ook de trajectcontroles in de drie schoolomgevingen permanent geactiveerd worden. De gemeente Glabbeek wil geen geniepige controles organiseren zonder waarschuwingsborden, maar de controles in de schoolomgevingen worden net duidelijk aangegeven met verkeersborden. En met deze campagne wil de gemeente Glabbeek ook vooral iedereen tijdig waarschuwen wanneer de permante controles in de drie schoolomgevingen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen van start zullen gaan bij het begin van het nieuwe schooljaar in september. 

De cameraschilden in de zone 50 zullen vanaf woensdag 16 augustus 2023 permanent in werking zijn in de drie schoolomgevingen van ons dorp. En vanaf vrijdag 1 september 2023 zal er ook gecontroleerd worden op de naleving van de variabele zone 30 tijdens het begin en einde van de school. Enkel bij het begin en einde van de school op schooldagen is een variabele zone 30 van kracht (wordt aangeduid met het verkeersbord zone 30 dat oplicht) en tijdens alle andere momenten is de toegelaten snelheid maximum 50 km/uur. 

Over deze drie zones in Glabbeek gaat het: 

  • Schoolzone Glabbeek: op de Dries tussen de kruispunten met de Craenenbroekstraat en de Stationsstraat.
  • Schoolzone Bunsbeek: in de Schoolstraat tussen de kruispunten met de Tiensesteenweg en de Baekveldstraat.
  • Schoolzone Kapellen: in de Dorpsstraat tussen de kruispunten met de Stationsstraat en de Bergeveldstraat.
Gepubliceerd opvrijdag 5 mei 2023 om 15:36