Gemeente voert eretekens in voor verdienstelijke vrijwilligers van lokale verenigingen

Op de gemeenteraad van 20 april 2023 werd het nieuw gemeentelijk reglement voor eretekens goedgekeurd. Tot op vandaag werden in Glabbeek net zoals in andere gemeenten enkel eretitels en eretekens toegekend aan lokale mandatarissen en gemeentelijke personeelsleden. Op initiatief van burgemeester Peter Reekmans werden deze gouden, zilveren en bronzen gemeentelijke eretekens in het leven geroepen, waardoor ook vrijwilligers van lokale verenigingen vanaf nu in aanmerking voor een ereteken uit erkentelijkheid voor een jarenlange inzet. De komende dagen krijgen alle verenigingen een afschrift van het nieuw reglement en kunnen zij bij de gemeente verdienstelijke vrijwilligers in hun vereniging voordragen die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden. 

Met dit nieuw gemeentelijk reglement zullen in Glabbeek in de toekomst niet langer alleen maar politici en gemeentelijke personeelsleden gehonoreerd worden, maar komt iedereen die zich jarenlang ten dienste van de gemeente heeft ingezet als vrijwilliger bij een vereniging of een inwoner die een bijzondere bijdrage aan onze dorpsgemeenschap leverde volgens duidelijke regels in aanmerking voor een officiƫle erkenning. En ook al gaat het bij eretitels of eretekens enkel om een oorkonde of medaille, toch is vooral de symboliek hierachter enorm belangrijk. Dat is ook de reden dat we een uitgebreid reglement maken voor zowel mandatarissen, OCMW -en gemeentepersoneel, vrijwilligers in verenigingen en verdienstelijke inwoners. Met dit uniek reglement dat vandaag nog maar weinig gemeenten hebben kunnen we vanaf nu elke verdienstelijke inwoner gepast honoreren voor zijn of haar inzet ten dienste van ons dorp.

Gepubliceerd opmaandag 24 apr 2023 om 08:07