Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum - herziening’

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 december 2022 het gemeentelijk ruimtelijk utvoeringsplan "Centrum-herziening", bestaande uit een toelichtingsnota, de grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften, definitief vastgesteld. De definitieve vaststelling van dit plan wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 04 april 2023. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het GRUP en de bijlagen is onderstaand raadpleegbaar, en ligt samen met het gemeenteraadsbesluit houdende de definitieve vaststelling en het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis.