Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum - herziening’

Aankondiging publieke raadpleging startnota gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum - herziening’ 
 
In uitvoering van artikel 2.2.18 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Glabbeek aan dat er van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 een publieke raadpleging gehouden wordt over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum – herziening’. 
 
De opmaak van dit plan heeft tot doel om het bestaande gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrum en woonproject De Melkroos’ te herzien en een aantal herbestemmingen naar recreatie door te voeren. Anderzijds wordt ook de sporthal en onmiddellijke omgeving opgenomen om een uitbreiding mogelijk te maken.
 
U kan de startnota en de procesnota horende bij dit plan onderstaand consulteren.
 
Deze nota’s liggen gedurende bovenvermelde periode van zestig dagen eveneens voor iedereen ter inzage bij de dienst omgeving in het gemeentehuis van Glabbeek.
 
Er wordt hierover op 1 juni 2021 – 19u een digitaal infomoment georganiseerd. U dient vooraf in te schrijven via ro@glabbeek.be of op het nummer 016/77 29 26.
 
Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over de startnota dien je deze uiterlijk 10 juli 2021 te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen:

  • ofwel per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek.
  • ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Glabbeek.
  • ofwel per e-mail: ro@glabbeek.be.