Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum - herziening’

In uitvoering van art. 2.2.21 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Glabbeek aan dat er van 20 juni 2022 tot en met 18 augustus 2022 een openbaar onderzoek wordt gehouden over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘centrum-herziening’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 19 mei 2022. 

De opmaak van dit plan heeft tot doel om het bestaande gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrum en woonproject De Melkroos’ te herzien en een aantal herbestemmingen naar recreatie door te voeren. Anderzijds wordt ook de sporthal en onmiddellijke omgeving opgenomen om een uitbreiding mogelijk te maken. 

Het ontwerp van dit ruimtelijk uitvoeringsplan (met alle bijhorende stukken) kan hiertoe op afspraak (016/77 29 26) ingekeken worden bij de dienst omgeving in het gemeentehuis (Grotestraat 33, 3380 Glabbeek), en kan ook geraadpleegd worden op de website (www.glabbeek.be). 

Eventuele bezwaren en opmerkingen dien je uiterlijk 18 augustus 2022 schriftelijk te bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO): 

  • ofwel per aangetekende brief (Grotestraat 33, 3380 Glabbeek); 
  • ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis; 
  • ofwel digitaal (ro@glabbeek.be).