Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde Recreatie’


De gemeenteraad heeft in zitting van 09 juli 2020 het gemeentelijk ruimtelijk utvoeringsplan "Zonevreemde Recreatie", bestaande uit een toelichtingsnota, de grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften, definitief vastgesteld. De definitieve vaststelling van dit plan werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 september 2020. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het GRUP en de bijlagen is onderstaand raadpleegbaar, en ligt samen met het gemeenteraadsbesluit houdende de definitieve vaststelling en het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis.  

Documenten

  1. procesnota (pdf, 593.8 kB)
  2. toelichtingsnota (pdf, 8.6 MB)
  3. stedenbouwkundige voorschriften (pdf, 1.4 MB)
  4. bestaande juridische toestand (pdf, 1.5 MB)
  5. grafisch plan (pdf, 5.3 MB)
  6. plancompensaties (pdf, 1.9 MB)

Gerelateerde items