OCMW- en gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente. Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de gemeente. De gemeenteraadsleden, die om de zes jaar door de kiezers worden verkozen, nemen de meest belangrijke beslissingen over het functioneren van onze gemeente: wat moet er gebeuren, hoe moet dit gebeuren, met welk personeel en hoeveel geld moet dit kosten?

Het aantal  raadsleden wordt vastgesteld in verhouding tot het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook lid van de OCMW-raad. De OCMW- en gemeenteraad van Glabbeek bestaat uit 17 leden en komt in principe één keer per maand samen. In Glabbeek is dat traditiegetrouw de tweede donderdag van de maand om 20 uur (behalve op 29/12/2022, dan is het om 19 uur). De zittingen zijn openbaar en elke inwoner ze kan bijwonen vanop de publieksbanken. Alleen als het over  persoonsgebonden materies gaat, moeten de deuren van de raadzaal dicht.

De Dorpspartij (12 raadsleden) vormt in Glabbeek de bestuursmeerderheid en de oppositie bestaat uit CD&V (3 raadsleden) en SamenGROEN (2 raadsleden). Simon Vandermeulen (Dorpspartij) is de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad.

Vanaf 01/07/2021 kan u voor de agenda's, ... van de OCMW- en gemeenteraad terecht op https://glabbeek-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving .
 
Het archief kan u raadplegen op www.glabbeek.be/archief-gemeenteraad.
 
De gemeenteraadscommissie mobiliteit komt samen op donderdag 25 mei '23 om 19 uur. Meer info....

Samenstelling