Gemeenteraad Glabbeek keurt nieuw GRUP centrum definitief goed

Met de definitieve goedkeuring van het GRUP centrum Glabbeek geeft de gemeente een definitieve bestemming aan de terreinen gelegen tussen het gemeentehuis en de gemeentelijke sporthal. Naast sociale woningbouw en een nieuwe landschapsparking achter het gemeentehuis krijgen de andere percelen die de gemeente heeft aangekocht door de herziening van het GRUP een definitieve inkleuring als zone voor gemeenschapsvoorzieningen voor de uitbreiding van de sportpool kern Glabbeek aan de gemeentelijke sporthal. 

Conform de bepalingen in het GRS en de hogere beleidskaders, kan het hoofddorp Glabbeek verder worden versterkt met een aantal voorzieningen ten behoeve van de kern. Het succes van de bestaande sportpool (site sporthal) vraagt om bijkomende ruimte, er is behoefte aan openlucht sportterreinen. Middels een herziening van het GRUP centrum maakt de gemeente nu voldoende ruimte voor een uitbreiding van de recreatiecluster kern Glabbeek met een openlucht sportpark in aansluiting met de sporthal en het voetbalterrein van Glabbeek tot een nieuwe sportpool kern Glabbeek. En doordat er momenteel een tekort aan parkeerruimte is bij de bestaande publieke voorzieningen ter hoogte van het gemeentehuis en het CC De Roos, voorzien we door de aanleg van een nieuwe landschapsparking achter het gemeentehuis hier bijkomende parkeercapaciteit voor 83 voertuigen + een overdekte fietsparking. De centrale ligging van het plangebied ten opzichte van al deze voorzieningen, maakt dat de ligging optimaal is voor een publieke landschapsparking. Aansluitend bij de gemeentelijke sporthal wordt via de herziening van het GRUP centrum openlucht sportmogelijkheden met een sportpark in een parkachtige omgeving van de sportpool mogelijk gemaakt. Bebouwing in het nieuwe sportpark wordt hier zoveel mogelijk beperkt tot enkel noodzakelijke sportinfrastructuur. En ook naast de sporthal en aan de overzijde van de voetbal Glabbeek voorzien we in de aanleg van een nieuwe parking. Het GRUP werd op de gemeenteraad van 29 december 2022 definitief goedgekeurd.

Gepubliceerd opmaandag 9 jan 2023 om 13:11